O nás

Naše dve spoločnosti SF-MONT a KTM-MONT sa dňa 01.04.2003 zápisom do živnostenského registra v obvodnom úrade Dunajská Streda a pretransformovala na Group STEMMER & KÁZMÉR s.r.o. Pod touto hlavičkou oficiálne začala svoju činnosť 1.februára 2012.

Našim cieľom a našou povinnosťou je, aby naša práca bola vykonaná spoľahlivo, presne a v dobrej kvalite. Preto naši zákazníci dostanú trvalé a predvídateľné služby.

Naše zákazky sú realizované skúsenými pracovníkmi s mnohoročnou praxou s predpísanými skúškami a podľa platných STN. Tento tým je trvale doplňovaný mladými pracovníkmi, ktorí prinášajú pružnosť a nové prístupy.

Na stavbách pracujeme s kompletným strojným vybavením potrebným pre našu činnosť.