Služby

Naši odborný pracovníci ponúkajú služby počínajúc poradenstvom, vypracovaním projektovej dokumentácie, realizácie diela až po odovzdanie užívateľovi a vykonania odborných skúšok a prehliadok vrátane vypracovanie odovzdávajúcej dokumentácie a môžeme zabezpečiť aj súvisiace inžinierske a stavebné práce.